Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Veterangolfen den 30/5 är inställd, detta pga att banan ännu ej är öppen för spel.