Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Veterangolfen börjar tisdagen den 9 juni, men p g a coronapidemin kommer speciella regler att gälla.
Det är viktigt att du som vill delta är frisk och symtomfri.
Anmälan sker via ”Min Golf” Pris 50 kr/tävling
Betalning kan endast ske via Switch. Om du vill betala kontant görs noteringar och du får betala i slutet av säsongen.

Tillfälliga ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19
För att minska risken för smittspridning gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske. När en boll har stannat efter ett slag och någon del av bollen är under green-ytan anses den hålad, även om inte hela bollen är under markytan.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas.
En spelare, vars boll ligger i en bunker, får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge. Bollen får dock inte placeras närmare hål.
Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Scorekort.
För att man inte ska byta scorekort behåller du ditt eget och för själv din egen score. Det kan ske via pappers-scorekort eller digitalt via appen ”OnTag”, som finns att installera från ”Google Play” och ”App Store”.
Efter rundan ska din markör muntligt intyga din score. Ingen påskrift behövs.
Pappersscorekortet lämnas in. Score via On Tag registreras automatiskt av systemet efter avslutad runda.

Brott mot ordningsföreskrifter är inte pliktbelagt. Men att följa dessa ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Viktigt
Det är ditt personliga ansvar att följa reglerna för fysiskt avstånd och att stanna hemma om du inte känner dig helt frisk.

Vi välkomnar alla krya klubbmedlemmar 55+ till veterangolf i sommar.

Veterankommittén