Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Vår fina och bästa morfar Harald har den 14 feb 2021, somnat in i en ålder av nästan 90 år.

Harald och Gunilla köpte 1974 Nordanberg 1:3 med en vision och dröm om att kunna skapa en gård för fler-generationsboende. Detta införlivades och idag liksom redan under 1980-talet är det 4 generationer som verkar på gården tillsammans. Från början drevs gården som ett jordbruk men efter en tid började familjen tänka på att skapa en alternativ användning av marken.

Harald hade stort idrottsintresse och hade på senare år börjat spela golf. Han såg golfen som en hälsofrämjande sport där man kombinerade motion och naturupplevelser. Han såg också med glädje på att golf är en sport där gammal som ung kan spela tillsammans och få möjlighet att träffa nya människor.

Projektet ”golfbana” drogs igång 1987 då Harald tillsammans med familj och vänner började planera för en golfbana. Vid denna tidpunkt var Östersund-Frösö golfklubb fulltecknad och trenden golf ökade kraftigt i Sverige, varför behov av ytterligare en golfbana i kommunen skulle passa bra.
Efter många informationsträffar, ansökningar till Östersunds kommun, diskussion med Lantbruksnämnden och Miljö-och Hälsovårdsnämnden m fl. stod Storsjöbygdens golfbana med klubbhus klar för invigning 1991.

TACK vår förebild morfar Harald för all din drivkraft, för all din optimism, för ditt engagemang i allt du tog dig för.
TACK till all den genuina omtanke och intresse som du gav till oss och Storsjöbygdens anläggning in i det sista. Samma entusiastiska anda som du hade vill vi nu fortsätta med framåt.

Barnbarnen Erica och Pontus


Erica och Pontus tillsammans med gammelmorfar/mormor under invigningen.

file_2021_02_17__02_08_08.jpg

Fler bilder från invigningen se länk nedan:
https://jlm.kulturhotell.se/items/show/261072