Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Lördag den 24:e augusti har du möjlighet att delta i vår WorkShop ”Funktional Golf” på Storsjöbygdens GK. En workshop som ger dig såväl en bättre förståelse för teorin om kroppens påverkan på golfen som praktisk erfarenhet för din egen spelutveckling. Max Persson, PGA Professional och Anna Magnusson, Funktional Golf Specialist blandar teori och praktik på ett pedagogiskt sätt för att du ska få en förståelse för hur vi på enkla sätt kan utveckla vår potential som golfspelare. Antalet platser är begränsade och anmälan görs till info@mxpgolf.se