Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Styrelsen för Storsjöbygdens golfklubb kan nu lämna det glädjande beskedet att klubbens uppskattade tävlingsvecka kommer att genomföras också denna sommar. Den kommer att pågå från den 11 tom 18 juli.

Vissa speciella villkor och regler kommer att gälla med anledning av coronapandemin.

Det är viktigt att du som vill delta är frisk och symtomfri. Vi ska alla hjälpas åt att se till att hålla fysisk distans och respektera reglerna.

Anmälan

Tävlingsanmälan görs via ”Min golf”. Där kan även avgiften betalas. Vi ser gärna att du betalar på det sättet. Om du vill spela partävling men saknar medspelare kan du kontakta kansliet så försöker vi ordna det.

Kansliet

För att undvika trängsel, köer och närkontakt uppmanar vi dig att komma och anmäla dig i god tid före start. Det ska inte vara fler än tre personer inne på kansliet samtidigt.

 Du kan bara betala med kort eller Swish, inte med kontanter.

Restaurangen

Restaurangen kommer att vara öppen men var noga med att respektera att hålla fysiskt avstånd till andra gäster. De tar inte kontanter.

Prisutdelningar

Prisutdelningar kommer att genomföras men eftersom vi ska undvika trängsel kommer det att bli lite anpassningar. De kan t.ex. förläggas utomhus.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Scorekort.
För att man inte ska byta scorekort behåller du ditt eget och för själv din egen score.
Efter rundan ska din markör muntligt intyga din score. Ingen påskrift behövs.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas.
En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.
Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrifter är inte pliktbelagt. Men att följa dessa ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Styrelsen för Storsjöbygdens golfklubb kan nu lämna det glädjande beskedet att klubbens uppskattade tävlingsvecka kommer att genomföras också denna sommar. Den kommer att pågå från den 11 tom 18 juli.

Vissa speciella villkor och regler kommer att gälla med anledning av coronapandemin.

Det är viktigt att du som vill delta är frisk och symtomfri. Vi ska alla hjälpas åt att se till att hålla fysisk distans och respektera reglerna.

Anmälan

Tävlingsanmälan görs via ”Min golf”. Där kan även avgiften betalas. Vi ser gärna att du betalar på det sättet. Om du vill spela partävling men saknar medspelare kan du kontakta kansliet så försöker vi ordna det.

Kansliet

För att undvika trängsel, köer och närkontakt uppmanar vi dig att komma och anmäla dig i god tid före start. Det ska inte vara fler än tre personer inne på kansliet samtidigt.

 Du kan bara betala med kort eller Swish, inte med kontanter.

Restaurangen

Restaurangen kommer att vara öppen men var noga med att respektera att hålla fysiskt avstånd till andra gäster. De tar inte kontanter.

Prisutdelningar

Prisutdelningar kommer att genomföras men eftersom vi ska undvika trängsel kommer det att bli lite anpassningar. De kan t.ex. förläggas utomhus.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Scorekort.
För att man inte ska byta scorekort behåller du ditt eget och för själv din egen score.
Efter rundan ska din markör muntligt intyga din score. Ingen påskrift behövs.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas.
En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.
Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrifter är inte pliktbelagt. Men att följa dessa ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Storsjöbygdens golfklubb hälsar alla friska golfspelare välkomna att delta i vår trevliga och gemytliga tävlingsvecka.