Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Söndag den 28 februari har klubben sitt årsmöte.
Mötet startar kl. 18.00. Man kan börja logga in sig på mötet från 17.30.
Alla som senast söndag den 21 februari har anmält sig till mötet får tisdag den 23 februari en länk via mail för att kunna logga in. Onsdag den 24 februari kan de som vill testa inloggningen kl. 20.00 – 20.30.

Här! Hittar ni Dagordning för Årsmötet.

Här! Hittar ni Verksamhetsberättelse för 2020.

Här! Hittar ni Årsredovisningen för 2020.

Här! hittar ni Revisionsberättelse för 2020.

Här! Hittar ni en fil med alla tre dokumenten.

Här! hittar ni Verksamhetsplan för 2021.

Här! Hittar ni anvisning för hur man gör när man ska koppla upp sig på länken.

Här! hittar ni instruktioner till mötet i Teams.

Här! hittar ni presentation rörande klubbens information.

Här! hittar ni presentation rörande årsmötet.

Väl mött på mötet, hoppas på stort deltagande trots att det blir ett digitalt möte.