Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Paragolf

    Start träningsgrupp 23 juni kl.18-19

                                                             Läs mera här

————————————–

Paragolf på Storsjöbygden

Golf för funktionsnedsatta, Paragolf, är integrerat i Svenska Golfförbundets ordinarie verksamhet. Paragolfgruppen har i uppdrag från Svenska Golfförbundets styrelse att utveckla golf för grupperna synskadade och fysiskt funktionsnedsatta spelare (kategori 1) och intellektuellt/psykiskt funktionsnedsatta spelare (kategori 2).

Paragolfen på Storsjöbygdens golfklubb fortsätter att utvecklas. Med stöd från Henrik Stenson Foundation, Östersunds kommun, Folksam, Framåtfonden samt engagerade ledare har vi en stabil grund för vår verksamhet.

Vi välkomnar nya blivande golfare i både kategori 1 och 2.
Genom deltagande i träningsgrupp ska alla känna möjlighet till utveckling av sina golfkunskaper utifrån sina förutsättningar och i vår golfklubb öppnas stora möjligheter att även utveckla bredare social gemenskap och få ett rikare och roligare liv.
Mål
• Fortsätta att utveckla träningsgruppen.
• Delta med spelare i ParaGolf Tour tävlingar.
• Anordna prova på dagar för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
• Rekrytera nya medlemmar och spelare.
• Få in flera ledare och nyckelpersoner som arbetar med denna grupp.
• Anordna ParaTour tävlingar på Storsjöbygdens GK.

Vill ni veta mera om paragolf, kan ni ta kontakt med klubbens paragolfansvariga:

Magnus Eriksson 070-677 77 85
Tomas Eriksson 070-646 22 41