Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Om det inte rullar in en längre ihållande värmebölja så är detta sista dagen kansliet håller öppet. Håll utkik på vår hemsida vid varmt väder om vi eventuellt hoppar in och håller smygöppet någon dag.

När vi inte har öppet på kansliet så kommer ni kunna använda er av vår nya golfterminal som står inne i den lilla boden bredvid bollautomaten. Mer info om golfterminalen och vad ni kan göra med den kommer i ett separat inlägg.