Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Under tiden bolaget och klubben arbetar fram lokala riktlinjer för att minimera smittspridning, är det rekommendationerna från Svenska Golfförbundet som gäller. Du kan läsa dem i sin helhet här: https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

Vi lägger här också upp ett kort klipp med en snabb sammanfattning av riktlinjerna från SGF: