Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu
Så var årets första tävling över, nästa tävling  är midsommargolfen, Från dagens tävling kan meddelas att Åsa Johansson gjorde en HIO på hål 16. Grattis till henne.     

  Resultat Klass A flaggolf 2017  

    
Placering Förnamn Efternamn HCP SHCP Klubbnamn
           
1 Åsa Johansson 4,8 5 Storsjöbygdens Golfklubb
2 Dan Ekström 9,2 11 Sandnäset Golfklubb
3 Bengt Nilsson 11,6 14 Storsjöbygdens Golfklubb
4 Mikael Nilsson 5,0 6 Östersund-Frösö Golfklubb
5 Adam Bloss 11,0 13 Cloud Golf Club
6 Lars-Erik Jonsson 9,4 11 Storsjöbygdens Golfklubb
7 Tiina Lehtola 7,5 8 Storsjöbygdens Golfklubb
8 Emelie Jibor 9,0 10 Storsjöbygdens Golfklubb
9 Magnus Tverfjell 12,0 15 Storsjöbygdens Golfklubb
10 Magnus Ljunggren 11,2 14 Storsjöbygdens Golfklubb
11 Maud Eriksson 7,5 8 Storsjöbygdens Golfklubb
12 Roland Danielsson 11,5 14 Storsjöbygdens Golfklubb
             

 Resultat Klass B flaggolf 2017        

Placering Förnamn Efternamn HCP SHCP Klubbnamn
      
1 Peter Westin 15,4 19 Storsjöbygdens Golfklubb
2 Ingrid Wikberg 19,2 22 Storsjöbygdens Golfklubb
3 Bengt Eklund 17,2 21 Storsjöbygdens Golfklubb
4 Lennart Kjellin 18,5 23 Storsjöbygdens Golfklubb
5 Stig Berglund 18,6 23 Storsjöbygdens Golfklubb
6 Niklas Larsson 16,5 19 Östersund-Frösö Golfklubb
7 Erik Persson 13,1 16 Storsjöbygdens Golfklubb
8 Birgitta Larsson 16,8 20 Storsjöbygdens Golfklubb
9 Birgitta Leoson Jönsson 15,1 17 Storsjöbygdens Golfklubb
10 Hasse Gustavsson 18,5 21 Storsjöbygdens Golfklubb
11 Monica Gustavsson 18,7 23 Storsjöbygdens Golfklubb
12 Marita Bardosson-Svedberg 20,0 23 Storsjöbygdens Golfklubb
13 Olle Stenberg 14,1 17 Storsjöbygdens Golfklubb
14 Allan Gunnmo 17,6 22 Storsjöbygdens Golfklubb
15 Hugo Kristoffersson 13,4 16 Storsjöbygdens Golfklubb
16 Marcus Bystedt 12,7 16 Storsjöbygdens Golfklubb
17 Ove Jonsson 19,3 24 Östersund-Frösö Golfklubb
18 Tobias Nyström 14,3 18 Storsjöbygdens Golfklubb
19 Susanne Persson 16,5 19 Storsjöbygdens Golfklubb
20 Asa Chikaonda 13,2 16 Storsjöbygdens Golfklubb
21 Jean-Marc Chabloz 17,7 22 Östersund-Frösö Golfklubb
22 Martin Eriksson 12,9 21 Storsjöbygdens Golfklubb
23 Solveig Svee 19,6 22 Storsjöbygdens Golfklubb
24 Eva Grundberg 17,2 19 Storsjöbygdens Golfklubb
25 Nils Anders Boije Jibor 15,7 19 Storsjöbygdens Golfklubb
26 Åke Jorderud 15,3 19 Storsjöbygdens Golfklubb
27 Inga-Lisa Jonsson 19,5 22 Östersund-Frösö Golfklubb
28 John Cooper 19,0 23 Storsjöbygdens Golfklubb
29 Gunnar Lindqvist 14,5 18 Storsjöbygdens Golfklubb
30 Ulf Sundqvist 16,9 21 Storsjöbygdens Golfklubb
31 Kristina Westerlund 15,4 17 Östersund-Frösö Golfklubb
32 Anders Danielsson 14,9 18 Storsjöbygdens Golfklubb
33 Pernilla Ritenius 17,8 20 Storsjöbygdens Golfklubb
34 Patrik Bergesol 14,9 18 Storsjöbygdens Golfklubb
             

Resultat Klass C flaggolf 2017         

Placering Förnamn Efternamn HCP SHCP Klubb
      
1 John Skyttmark 29,8 37 Östersund-Frösö Golfklubb
2 Michael Helander 24,5 30 Storsjöbygdens Golfklubb
3 Anna-Lena Lidén 25,7 29 Åre Golfklubb
4 Staffan Jönsson 21,2 26 Storsjöbygdens Golfklubb
5 Stefan Bajzath Karlsson 32,2 40 Storsjöbygdens Golfklubb
6 Barbro Grelzén 23,1 26 Storsjöbygdens Golfklubb
7 Gudrun Eriksson 26,1 29 Storsjöbygdens Golfklubb
8 Börje Nilsson 21,5 27 Storsjöbygdens Golfklubb
9 Ingrid Beiron-Göransson 23,7 27 Storsjöbygdens Golfklubb
10 Gudrun Fjellstrand 23,7 27 Storsjöbygdens Golfklubb
11 Majlis Holmberg 22,1 25 Storsjöbygdens Golfklubb
12 Jan Olof Hansson 22,5 28 Storsjöbygdens Golfklubb
13 Marion Jibor 32,8 37 Storsjöbygdens Golfklubb
14 Gunnel Strandberg 21,8 25 Bollestad Golfklubb
15 Jan Eriksson 28 35 Storsjöbygdens Golfklubb
16 Birgitta Zeidlitz 36 41 Storsjöbygdens Golfklubb
17 Gudrun Berglund 22,9 26 Storsjöbygdens Golfklubb
18 Katarina Bäck-Tverfjell 25,8 29 Storsjöbygdens Golfklubb
19 Per-Eric Westerlund 22,2 27 Storsjöbygdens Golfklubb
20 Björn Strandberg 20,4 25 Bollestad Golfklubb
21 Eva-Britt Walther 21,9 25 Storsjöbygdens Golfklubb
22 Ingrid Andersson 35,5 40 Storsjöbygdens Golfklubb
23 Lena Eriksson 26,3 30 Storsjöbygdens Golfklubb
24 Lennart Ledin 20,3 25 Storsjöbygdens Golfklubb
25 Britt Andersson 24,2 27 Storsjöbygdens Golfklubb
26 Irene Östh 23,6 27 Storsjöbygdens Golfklubb