Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystemen som funnits sedan tidigare blir nu ett gemensamt som gäller över hela världen.

Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få ett nytt exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in på Min Golf efter övergången den 1 mars.

Registrera dina ronder – bra som dåliga

Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa av dina 20 senaste ronder. Det kommer ge dig ett mer rättvisande handicap som bättre speglar din aktuella spelstandard.

Men vi golfare är också delaktiga i att handicapsystemet ska bli bra. Om det ska kunna spegla din nuvarande spelstandard behöver systemet aktuella data att jobba med.

Ta därför som vana att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och dåliga.

Grunderna i världshandicapsystemet

  • Ett snittsystem. Ditt exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser ditt exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020). 
  • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar gäller för alla, inkluderar alla typer av golfare. Inget handicap ska vara ”finare” än något annat.
  • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)
  • Det blir två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.
  • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
  • Godkända spelformer. För att godkännas som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller max antal slag (t ex slaggolf).
  • Hantering i Min Golf. Precis som tidigare ser och hanterar du ditt handicap i Min Golf. Där kommer du se ditt exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Några av fördelarna

  • Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.
  • Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill, har tid eller möjlighet att spela 18 hål. 
  • Globalt. Ditt handicap blir jämförbart med spelares handicap från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Tre vanliga frågor

”Vad kommer att hända med mitt handicap vid övergången?”

Det är svårt att exakt förutse vad ditt nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-handicap. Den kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå. Spelare vars handicap är på väg upp får generellt ett högre världshandicap.

Ett handicapsystem är alltid beroende av vilka data du matar in. Har du haft som vana att registrera dina ronder, både bra och dåliga, har du troligen ett EGA-handicap som väl speglar din spelstandard. Det bör då inte bli så stor förändring när du får ditt världshandicap.

”Jag har inte 20 ronder registrerade i Min Golf, hur får jag mitt nya handicap?”

Ditt exakta handicap kommer då ändå räknas ut som ett snitt, men baserat på färre ronder. Det finns en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har registrerat. Exempel: Om du har 9 ronder baseras snittet på dina bästa 3.

Systemet fungerar även om du inte har någon rond alls sedan den 1 januari 2017. Då kommer ditt nya världshandicap vid övergången bli samma som din nuvarande EGA-handicap.

”Varför höjdes jag efter en bra rond?”

Det här är något du troligen kommer att uppleva, som inte kunde hända i det tidigare systemet.

Anledningen är att världshandicapet är ett snittsystem som baseras på dina 20 senaste ronder. Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden som ”föll bort” och blev din 21:a rond.

Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de åtta bästa ronderna högre, trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än ditt exakta handicap. Därför kan du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.

Information från Svenska Golfförbundet

Mer information samt svar på fler av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet

Där finns också en digital utbildning i handicapsystemet (från januari 2020). Den är helt gratis – logga in med ditt golf-ID och samma lösenord som du använder till Min Golf.