Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Vi har i dagarna lagt på matjord och sått mellan hål 10 hål 18. Det är inte tillåtet att beträda detta område!