Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Anmäl er nu till 2017 års matchspel. Anmälan och betalning görs till kansliet senast den 31 maj. Vi lottar lagen den 6 juni och om inte startavgiften på 100:- är betald då kommer man inte med i lottningen. Vid anmälan uppge namn och telefonnummer.