Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Larsas holkäventyr

- Storsjöbygdens Golfklubbs holkblogg
Av: Larsa Jonsson, golfspelare och lite fågelnörd

Antal holkar

nya fåglar 2021

arter

beläggning i %

Larsa Jonsson, golfspelare och lite fågelnörd

Höstlig Holkinventering

21-09-23
Igår den 22 sept har rensning av holkar runt banan gjorts. Statistik över häckningar i holkarna har också noterats. Det är andra året som holkarna sitter uppe. Första inventeringen gjordes i fjol och beläggningen var c:a 75 %.
I år har en noggrannare kontroll gjorts. De arter som häckar är med största sannolikhet Svartvit Flugsnappare, Talgoxe och Blåmes. Man kan skilja på ”hyresgästerna” genom att titta på valet av bomaterial. Det går det inte att se skillnad på Talgoxens  och Blåmesens bon. Mesarnas ägg är också helt lika. Ibland finns det döda ungar i bona och då går det att bestämma art.

Häckningen

21-09-23
Årets beläggning har ökat till 88%. 20 mesar och 10 Svartvit Flugsnappare har häckat i de oförstörda holkarna. Högst troligt är att Blåmesen utgör 70% av mesarna. Sammanlagt har det kläckts mellan c:a 120 och 150 st fågelungar. Utan fåglarna på banan, så skulle vi ha betydligt mycket mer besvär av insekter t.ex. mygg och flugor.

Runt banan ska ni kunna se 44 st småfågelholkar. Det är framförallt i maj och juni, som ni kan kolla på de fåglar som häckar i holkarna. Håll ögonen öppna och försök se vilken art, som flyger in och ut ur sina bohål. Ni får gärna berätta för mig i vilken holk ni sett resp. art.

Några fåglar misslyckas ibland med sina häckningar. På bilden ser ni ett mesbo.

Hackspetten

21-09-23
Tyvärr har den Större Hackspetten förstört ett antal holkar, som nu är utbytta till holkar av bättre kvalité. (Sören Westerlund, Bräcke gör fina holkar). 

Hackspettar är inte så roliga. De ger sig gärna på holkar med ungar i. Spettarna har förmåga att lyssna sig fram till mat som insekter, larver, maskar, fågelungar mm.