Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Tävling

Tävlingskomitté Ledamöter
 
  • John Cooper
  • Åke Sporrstedt
  • Bertil Nilsson
  • Allan Gunnmo
  • Irene Östh
  • Eva Grundberg
  • Maud Eriksson
Målsättning:

Tävlingskommitténs främsta uppgift är att planera och genomföra de tävlingar som arrangeras på klubben. Dessutom ansvarar kommittén för att erbjuda medlemmarna ett variationsrikt och attraktivt tävlingsprogram, utbildning av tävlingsledare, handicap- och regelfrågor.Som höjdpunkt på året har vi den så populära Tävlingsveckan – som alltid går av stapeln under vecka 29. Scramble-, greensome- och singeltävlingar står på programmet. Här krävs det att man är ute i god tid för att vara säker på en plats som deltagare.

Aktiviteter 2019
-Tävlingsverksamhet
-Handicap & regelfrågor
-Tävlingsbestämmelserc
-Lokala regler
-Lokala bestämmelser (vid tävling)