Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Föräldrasida

Klubben jobbar med att få till en fungerande och växande barn och juniorverksamhet.
Vi har knattar och juniorer i träning och behöver ledare som kan hjälpa oss. Du förälder och annan vuxen som kan
tänka dig att hjälpa till, kontakta Barbro Grelzén  070-2472213 för ytterligare upplysningar.