Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Kommittéarbetet är både stimulerande och givande.

 

Känner du dig intresserad? Kontakta någon av de ansvariga för den kommitté som passar just dig. Se ovan!