Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Hej alla!

Medlemskommittén hade planerat en medlemsresa till Bollnäs i maj.

På grund av det rådande läget i Sverige och världen just nu har vi tillsammans med styrelsen beslutat att skjuta på den resan till någon gång i augusti/september. Vi återkommer med mer information.

Medlemskommittén.