Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Det är fortfarande väldigt blött på banan vilket medför fortsatt biluppehåll.
Vi vet att många vill ut som är i behov av bil men utifrån de skador som blir så måste vi avvakta.