Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Vi har fått ett erbjudande om att följa med Sticklestad Gk  till Turkiet

Resa i Mars 2016, se filen.

Kontakta Tore direkt om du/ni vill åka med.

Här finner du mera information