Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Den 23-24 juli ska vi byta sand i de sista greenbunkrarna på nedre 9 hålen och vi skulle bli jätteglad om vi får lite hjälp med det.

Vi bjuder alla som deltar på lunch.
Tider kring dessa dagar återkommer vi med.