Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Vi vill liksom andra klubbar dela denna info som vi ser är av vikt att Ni härliga golfare får förståelse för. ( se nedan från SGA,Swedish Greenkeepers Association Göran)

Läget som varit i år med en rejäl ökning av golfspelande är jätteroligt⭐️ Men det medför också andra aspekter som vi måste se över och ta hänsyn till framöver.

I och med detta vill vi skicka hyllning till vår Fantastiska banpersonal som lägger ner mycket tid, engagemang och hjärta i det dom gör. ⭐️⭐️⭐️ // Erica och Pontus m.fl

Och här har ni dom Ronny, Chrille och Jonas. ❤
(Pappa Qrt som också sitter lite på klipparn och vår sommarjobbare Erik saknas på bild.)

Bilden kan innehålla: 3 personer, personer som står och skägg


SGA,Swedish Greenkeepers Association:

OBS! Viktig läsning för styrelser, klubbledning och golfare i allmänhet!

Vi har ca 55 000 st fler medlemmar i år än förra året. Golfarna spelar mycket mer, över 2 500 000 fler rundor spelade i år. Även greenfee spelet har ökat markant. Detta ger en bättre ekonomi för de flesta golfklubbarna i Sverige. Men det ger också andra effekter som tex ökat slitage på banan, maskiner och personalen. Många arbetsmoment tar också längre tid att genomföra.

I genomsnitt har alla Svenska banor haft en ökning på över 6000 st rundor/ 18 håls bana om året. Det är ungefär lika mycket som 100 st företagsgolfer. Att mobilisera personal, maskiner, tömma papperskorgar, städa mm för 100 st EXTRA företagsgolfer per år hade krävt mycket resurser. Men det är exakt den mängden rundor som ökat i år, i genomsnitt. På många banor är det mycket mer.
Hade man haft 100 st extra företagsgolfer ett år hade man nog hyrt in extra maskiner, köpt in vissa saker man hade behövt förra hinna med och för att kunna leverera en tillräckligt bra produkt. Man hade nog anställt någon mer greenkeeper för att hinna med jobbet och för att hålla anläggningen snygg och representativ när det kommer så mycket folk.

Vad är då skillnaden mellan 100 st extra företagsgolfare eller drygt 6000 st extra golfare/rundor?Det är bara sättet man betalar!Vi pratar i båda fallen om människor som till råga på allt är våra kunder och vänner.De är folk som betalat oss/klubben för att få en upplevelse.Man har åkt till golfbanan av egen vilja och man vill inte bli besviken. Blir man det kanske det leder till att man byter klubb eller i värsta fall slutar med golf.

Den vakna proaktiva klubben har säkert redan börjat tänka på nästa år. Och det finns mängder med kompetenta medarbetare i PGA of Sweden, GAF – Golf Administratörernas Förening Sverige och SGA. Den vakna klubben har säkert en vaken, proaktiv Course manager, klubbchef och PGA Pro som påtalat detta för sin styrelse. För den klubben som agerar först är alltid vinnaren. De andra klubbarna som följer efter ledaren år 2 kommer att göra samma sak men hamna på efterkälken. De som inte agerar alls kommer troligen att spela i divisionen under de andra framledes.

Därför är rådet att:
Fundera redan nu på hur många golfare/rundor som ni tror kommer att spelas nästa år på er bana. Budgetera och planera efter det förväntade läget. Det kommer med all sannolikhet att spelas mycket mer än år 2019. Kanske lika mycket som i år. Om inte lika mycket så i alla fall mycket mer än förra året.

Vad är det som tar mer tid när det gäller skötsel av banan? Det vet ni bäst när det gäller er bana. Men de flesta banorna har förbrukat betydligt mer tid på tex tömma papperskorgar, städa runt klubbhus och driving range, plocka rangebollar, kratta bunkrar, fylla i uppslagna torvor på tees och fairway mm. Ökar man inte antalet timmar på dessa moment ser anläggningen ut att vara mer ”skräpig” än tidigare.Men lägger man mer tid på detta så ”tar” man tid från något annat som i sin tur inte kommer att kunna hålla lika höga kvalitet som tidigare.

Många har även upplevt att det tar betydligt mer tid att klippa då de haft spelare på banan då de tidigare år varit fria att arbeta innan golfarna kommit till banan.Många känner redan större behov av mer fröer, sand, maskiner mm för att hålla banan i samma skick som innan pga av det höga speltrycket.

Allt för många course managers har påtalat att de fått dra ner på antalet luftningar eller dressningar pga det höga trycket. Minskat eller eftersatt underhåll kan bli betydligt dyrare med tiden då spelytors kvalitet sjunker. Det drar ofta med sig att både greenfee och antalet medlemmar minskar.

En annan viktig resurs, den viktigaste, som slits hårt under det ovanligt höga trycket är personalen. Många av oss som jobbar i golfbranschen gör det för att vi gillar det. Administratörer, pro eller greenkeepers, alla gillar att leverera en bra produkt till sina medlemmar och kunder. Det är nästan ett kall att få leverera en, i det närmsta perfekt, spelyta till golfarna. Men när det blir för många övertidstimmar kan det bli svårt att leverera samma goda resultat och med samma härliga entusiasm. Många kan det men det är inget man får ta för givet. Här blir priset det allra högsta om vi inte tänker oss för och ser till att vi har tillräckligt med resurser. Det är viktigt att tänka på arbetsmiljön innan någon påtalar det.

Agera nu dvs planera och förklara läget för de som behöver sätta sig in i detta. Det kan vara klubbchef, styrelse eller varför inte skriva om det i medlemsmailet. Då har medlemmarna hunnit sätta sig in i detta och förstå sambanden om det kommer upp på årsmötet.Lycka till med slutet av säsongen och planeringen inför 2021.//Göran