Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Inbetalningar som sker genom pappersfakturorna hanterar vi manuellt och aktiverar en och en.
Därför kan det bli en fördröjning i aktiveringen av ert medlemskap. Vi arbetar på med aktiveringen kontinuerligt.
Är du i ”akut” behov av ett aktivt medlemskap kontakta oss på kansli@sbgk.nu