Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Driftbolaget

Det är driftbolaget som äger och driver anläggningen med anställd personal
både på banan och i kansliet samt står för alla investeringar och arbete på
och runt banan.
Driftbolaget ägs från den 28 December 2018 av Nöjesbruket till 100%.

Swishnummer till bolaget: 123 633 45 02