Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Veterangolf

Veterangolfen börjar tisdagen den 9 juni, men p g a coronapidemin kommer speciella regler att gälla.Det är viktigt att du som vill delta är frisk och symtomfri.Anmälan sker via ”Min Golf” Pris 50 kr/tävlingBetalning kan endast ske via Switch. Om du vill betala kontant...

Matchspel

För alla medlemmar! Anmäl er nu till 2020 års matchspel. Anmälan görs via GIT och betalning görs via swish senast den 31 maj. Vi lottar lagen den 6 juni och om inte startavgiften på 100:- är betald kommer man inte med i lottningen. Vi spelar om startavgiftens totala...

Info om medlemsresan

Hej alla! Medlemskommittén hade planerat en medlemsresa till Bollnäs i maj. På grund av det rådande läget i Sverige och världen just nu har vi tillsammans med styrelsen beslutat att skjuta på den resan till någon gång i augusti/september. Vi återkommer med mer...

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystemen som funnits sedan tidigare blir nu ett gemensamt som gäller över hela världen. Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland...