Kansli: 063-77 93 90 Restaurang: 063-77 93 93 kansli@sbgk.nu

Under v 24 kommer markarbete ske på anläggningen. Vi hoppas att ni har överseende med detta.