Pga av för få anmälda så kommer tyvärr Therése ställa in sina dagar.
Hon känner av om intresset finns senare i sommar/höst för att eventuellt köra då.