Medlemsformer 2018

Som medlem i klubben får du tillgång till en arkitektanlagd golfbana i naturskön miljö.
Du betalar en årsavgift som består av säsongskort och medlemsavgift.
Ansökan direkt via vår hemsida >>
Erbjudande!
Det går även bra att dela upp betalningen med MoreGolf MasterCard på 6 eller 12 månader räntefritt.
Läs mer>>
Medlemsavgifter 2018
Barn      0-12 år                   0 kr
Junior 13-21 år               200 kr
Senior 22 år och äldre  300 kr
Årsavgifter 2018
Kategori Säsongskort  
Senior 3) * 3.900:- + medlemsavgift enl. ovan.
Äldre Junior 19 – 21 år 3) * 1.600:- + medlemsavgift enl. ovan.
Yngre Junior 13 – 18 år 3) * 1300:- + medlemsavgift enl. ovan.
Barn t.o.m det år man fyller 12 år 3) * 0:- Ingen medlemsavgift
Studenter 2) * 2.000:- + medlemsavgift enl. ovan.
Säsongskort andraklubb med avgift hos förstaklubb över 3000kr 4) * 2.600:- Ingen medlemsavgift
Säsongskort andraklubb med avgift hos förstaklubb under 3000kr 4) * 3.100:- Ingen medlemsavgift
Distansmedlemskap 1) 350:- + medlemsavgift enl. ovan.
Greenfee 5 (5 st greenfeebiljetter, därefter inomlänsgreenfee) 3)
2.000:- + medlemsavgift enl. ovan.
Greenfee 10 (10 st greenfeebiljetter, därefter inomlänsgreenfee) 3)
3.000:-
+ medlemsavgift enl. ovan. 
Vardags (Må – fred.) Inomläns-greenfee gäller på helger
och röd dag som infaller må-fred)
3.400:- + medlemsavgift enl. ovan.
Stödmedlem (Passiv utan spelmöjlighet) 0:- + medlemsavgift enl. ovan.
Duo Sandnäset 2.500:- Ingen medlemsavgift 
Storsjökortet Senior Ej Klart
Storsjökortet Junior Ej Klart

Anm:
1) Äger rätt att spela på 18-hålsbanan mot erläggande av inomläns-greenfee. OBS! Medlemmen ska vara skriven utomläns.
2)  För studerande (mot uppvisande av studieintyg). 
3) Tidningen Svensk Golf distribueras till medlemmar med principen en tidning per familj. Med familj menas alla som bor på samma adress.   För medlemmar som bor utanför Sverige tillkommer en distributionsavgift på 300:-/år.
4) Detta säsongskort kräver att ni är så kallad ”Fullvärdig medlem” i någon annan klubb, dvs ej betalar greenfee på hemmaklubb. Ni blir ej medlem och har ej rätt att deltaga i medlemsaktivitet, typ KM, veterangolf etc.
 * Full spelrätt, alltså ingen greenfee erlägges vid spel på SBGK.