Som medlem i klubben får du tillgång till en arkitektanlagd golfbana i naturskön miljö.
Du betalar en årsavgift som består säsongskort & medlemsavgift.
Ansökan direkt via vår hemsida >>
Erbjudande!
Det går även bra att att dela upp betalningen med MoreGolf MasterCard på 6 eller 12 månader räntefritt.
Läs mer>>
Årsavgifter 2017
Kategori Säsongskort Medl.avg. Summa
Vuxen 3) * 3.645:- 350:- 3.995:-
Äldre Junior 19 – 21 år 3) * 1.350:- 350:- 1.700:-
Yngre Junior 16 – 18 år 3) * 1050:- 350:- 1.400:-
Knatte t.o.m det år man fyller 15 år 3) * 100:- 200:- 300:-
Studenter 2) * 1.645:- 350:- 1.995:-
Säsongskort andraklubb med avgift hos förstaklubb över 3000kr 4) * 2.400:- 0:- 2.400:-
Säsongskort andraklubb med avgift hos förstaklubb under 3000kr 4) * 2.900:- 0:- 2.900:-
Distansmedlemskap 1) 260:- 350:- 610:-
Greenfee 5 (5 st greenfeebiljetter, därefter inomlänsgreenfee) 3)
1.700:- 350:- 2.050:-
Greenfee 10 (10 st greenfeebiljetter, därefter inomlänsgreenfee) 3)
2.600:-
350:-
2.950:-
Vardags (Må – Fred. Inomlänsgreenfee på helger
och röd dag som infaller må-fred)
2.750:- 350:- 3.100:-
Stödmedlem (Passiv utan spelmöjlighet) 0:- 350:- 350:-
Duo Sandnäset 2.200:- 0:-  2.200:-
Anm:
1)
Äger rätt att spela på 18-hålsbanan mot erläggande av inomlänsgreenfee. OBS! Medlemmen skall vara skriven utomläns.
2) För studerande (mot uppvisande av studieintyg).
3) Tidningen Svensk Golf distribueras till medlemmar med principen en tidning per familj. Med familj menas alla som bor under samma adress. För medlemmar som bor utanför Sverige tillkommer en distributionsavgift på 300:-/år.
4) Detta säsongskort kräver att ni är så kallad ”Fullvärdig medlem” i någon annan klubb, dvs ej betalar greenfee på hemmaklubb. Ni blir ej medlem och har ej rätt att deltaga i medlemsaktivitet, typ KM, veterangolf etc.
* Full spelrätt, alltså ingen greenfee erlägges vid spel på SBGK.