Kansli & Reception

Kansliet är nu öppet alla dagar mellan kl 11-15. Då finns det möjlighet att besöka oss på plats eller att ringa på tel 063-77 93 90

Övrig tid kan du skicka dina frågor på mail till kansli@sbgk.nu eller sms:a till 070-2603558

E-post:
kansli@sbgk.nu