IMG_2542

Handigolf på Storsjöbygden

Klubben har sedan 2006, då man för första gången arrangerade en deltävling i HandiGolf Tour, blivit en av Sveriges främsta golfklubbar för funktionshindrade. När Svenska Golfförbundet 2013 startade projektet Handigolf Riks 2013-2015, med syftet att möjliggöra för klubbarna att lyfta och vidareutveckla sin verksamhet inom handigolfen, var Storsjöbygdens GK en av fem klubbar i Sverige som blev utvalda att ingå i projektet och den enda klubben i norr.

 SGF:s satsning med projektet och klubbens engagemang för funktionshindrade, gör att vi har fina förutsättningar att ytterligare utveckla verksamheten.
Genom deltagande i träningsgrupp skall individer känna möjlighet till utveckling av sina golfkunskaper utifrån sina förutsättningar och i vår golfklubb öppnas stora möjligheter att även utveckla bredare social gemenskap och få ett rikare och roligare liv.

Mål

– Att fortsätta med och utveckla träningsgruppen.

– Delta med spelare på HandiGolf Tour tävlingarna.

– Anordna prova på golf dagar för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

– Rekrytera nya medlemmar och spelare.

– Få in flera ledare och nyckelpersoner som arbetar med denna grupp.

– Anordna HandiTour tävlingar på Storsjöbygdens GK.

Vill ni veta mera om handigolf, kan ni läsa på http://www.golf.se/spelet/handigolf/

eller ta kontakt med ansvariga i klubbens handigofverksamhet:

Magnus Eriksson 070-677 77 85
Tomas Eriksson  070-646 22 41
Tiina Lehtola 070-751 42 04