Från den 17 nov. stänger vi banan för allt spel. Detta sker också för att
många inte respekterar att det är vintergreener,utan går över greenerna samt
att banpersonalen hittar nedslagsmärken på greenerna som ej är lagade och att
även puttinggreenen används vid frost.