Styrelsen önskar informera i några frågor samt erhålla medlemmarnas synpunkter och förslag i ett antal frågor för beslut på årsmötet i Februari, kom dit och tyck till om SBGK framtid och utveckling.
Bedömer det som viktigt med stor uppslutning från medlemmarna vid detta informationsmöte.

Vänligen anmäl er via GIT så vi vet ungefär hur många som kommer så vi kan anpassa fikabröd på ett bra sätt. Kommer att läggas upp som ”tävling” i GIT snart.

Tid:                     18 Oktober, kl. 19.00 – 21.00
Plats:                   Spiltans Krog (Travet)

Vi bjudet på kaffe och bulle
Det blir information om bl.a.:
– Hur mår SBGK? Vad säger enkäten som vi fyllt i?
– Storsjökortet, spel på fyra banor säsongen 2018 – hur blir det?
– Avtalsläge mellan bolag och klubb
– Klubbens ekonomi – strategi för framtiden!
– Förslag till stadgeändring
– Medlemsaktiviteter 2018 och vinterträning?

Väl mött!
/SBGK styrelse