Klubben jobbar med att få till en fungerande och växande barn och juniorverksamhet.
Vi har knattar och juniorer i träning och behöver ledare som kan hjälpa oss. Du förälder och annan vuxen som kan
tänka dig att hjälpa till, kontakta Agneta Bäckman för ytterligare upplysningar.
agnetha.backman@telia.com