Kommittéarbetet är både stimulerande och givande.

 

Känner du dig intresserad? Kontakta någon av de ansvariga för den kommitté som passar just dig. Se ovan!