Bli fullvärdig medlem redan nu under hösten 2018 så får
du spela fritt även under hela 2019.
Kostnad 4.200 kronor

Kontakta kansli@sbgk.nu för att anmäla dig som medlem