Styrelsen Driftbolaget

Det är driftbolaget som äger och driver anläggningen med anställd personal
både på banan och i kansliet samt står för alla investeringar och arbete på
och runt banan.

Det är vi som utgör styrelsen i Storsjöbygdens Golf AB

Sten Wennerklev (ordförande)                      SBG AB
Björn Jonsson (ledamot/vice ordförande)   SBG AB
Ove Jonsson (ledamot)                                   SBG AB
Bengt Eklund (ledamot)                                 SBG AB
Stefan Nerpin (ledamot)                                SBG AB
Ove Olsson (ledamot)                                    SBG AB
Michael Helander (ledamot)                           SBGK
Oskar Olsson (suppleant)                               SBG AB
Arne Boson  (suppleant)                                SBG AB
Magnus Eriksson (suppleant)                       SBGK