Styrelsen Driftbolaget

Det är vi som utgör styrelsen i Storsjöbygdens Golf AB

Sten Wennerklev (ordförande)                      SBG AB
Björn Jonsson (ledamot/vice ordförande)   SBG AB
Ove Jonsson (ledamot)                                   SBG AB
Bengt Eklund (ledamot)                                 SBG AB
Stefan Nerpin (ledamot)                                SBG AB
Ove Olsson (ledamot)                                    SBG AB
Michael Helander (ledamot)                         SBGK
Lars Olsson (suppleant)                                 SBG AB
Leif Moe  (suppleant)                                     SBG AB
Irene Östh (suppleant)                                   SBGK
Magnus Eriksson (suppleant)                       SBGK