Under v 24 kommer markarbete ske på anläggningen. Vi hoppas att ni har överseende med detta.